Ured grada Umaga raspisao je natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu grada:

1. Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Umaga (područje naselja Moela)

2. Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Umaga (područje zone „Marketi“)

Cjeloviti tekstovi Javnih natječaja sa fotodokumentacijom nekretnina koji se izlažu na prodaju objavljeni su i otvoreni  20. prosinca 2017. godine zaključno do  4. siječnja 2018godine. na web stranici: www.umag.hr te na oglasnim pločama Grada Umaga, postavljenim na sljedećim adresama: Umag, ul. Trg slobode 7 i  ul. G. Garibaldi 6.

Ostavite komentar