U prostorijama pulske Komunalne palače u četvrtak 3. svibnja 2018. godine, održana je prva sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora iz programa “Potpore Pula 2018” koji je namijenjen poticanju razvoja gospodarstva Pule u 2018. godini.

Za I. sjednicu Povjerenstva pristiglo je 27 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 335.342,20 kuna. Od ukupno 27 pristiglih zahtjeva, četveročlano Povjerenstvo odobrilo je 24 zahtjeva u iznosu od 294.847,96 kuna od čega je kod 3 zahtjeva izvršeno umanjenje odobrenog iznosa za 5.194,24 kune te su 3 zahtjeva odbijena u iznosu od 35.300,00 kuna.
Mjera 1 – potpore novoosnovanim tvrtkama – pristiglo je 11 zahtjeva u iznosu od 113.115,23 kune i svi zahtjevi odobreni su u traženim iznosima.
Mjera 3 – potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje – pristigla su 2 zahtjeva u iznosu od 10.000,00 kuna od kojih je 1 zahtjev u iznosu od 5.000,00 kuna odobren a 1 zahtjev u iznosu od 5.000,00 kuna je odbijen.
Mjera 6 – subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita – pristigao je 1 zahtjev u iznosu od 5.300,00 kuna koji je odbijen.

Mjera 7 – potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima – pristigao je 1 zahtjev u iznosu od 5.000,00 kuna koji je odobren u traženom iznosu.
Mjera 8 – potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine – pristiglo je 12 zahtjeva u iznosu od 201.926,97 kuna, a odobreno je 11 zahtjeva u iznosu od 171.732,73 kune. Kod 3 zahtjeva izvršeno je umanjenje odobrenog iznosa za 5.194,24 kune dok je 1 zahtjev u iznosu od 25.000,00 kuna odbijen.

Nakon isplate sredstava po zahtjevima odobrenim na prvoj sjednici Povjerenstva, preostaje 705.152,05 kuna slobodnih sredstava za dodjelu potpora po ovom programu u 2018. godini.

Ostavite komentar