Istarska i Primorsko-goranska županija aktivno se uključuju u razvoj EV8 – mediteranske rute.

U Rijeci i Pazinu održani su sastanci u sklopu EU projekta MedCycleTour, čime je nastavljen drugi ciklus županijskih radionica koje organiziraju Hrvatska turistička zajednica i CEDRA HR, hrvatski projektni partneri. Na radionicama su sudjelovali dionici relevantni za razvoj cikloturizma, predstavnici obje županije, gradova i općina, turističkih zajednica, jedinice lokalne samouprave Urbane aglomeracije grada Rijeke, zaštićenih područja prirode, prometnog sektora, poduzetnici u cikloturizmu te ostali dionici u aktivnom i održivom turizmu.

Sudionike radionice u Rijeci pozdravio je Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika Rijeke, istaknuvši zadovoljstvo što se Rijeka ima priliku uključiti u realizaciju ovog projekta koji će imati iznimnu važnost u smislu razvijanja i poticanja zdravog načina života i sportskog duha, ali i daljnjeg razvoja turizma. Razvoj EuroVelo 8 – Mediteranske biciklističke rute uklapa se i u koncept projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020., te projekte osmišljene u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka (ITU mehanizam 2014.-2020. godina). Također, Turistička zajednica grada Rijeke u suradnji s turističkim zajednicama Riječkog prstena osmislila je objedinjenu biciklističku rutu BikeRijeka.com, kao i manifestacije Rijeka Bike Weekends kojom istu promovira.

Radionicu u Pazinu otvorila je Nada Prodan Mraković, pročelnica Upravnog odjela za Turizam Istarske županije, koja je istaknula važnost uključenosti svih relevantnih dionika u razvoju cikloturizma koji je u Istri prisutan već dugih 20 godina. Sinergija suradnje javnog i privatnog sektora pokazala se u Istri ključnim faktorom uspjeha koji ova destinacija postiže iz godine u godinu što je čini najuspješnijom cikloturističkom regijom Hrvatske. Projekti kao što je MedCycleTour, razvoj EuroVelo 8 – Mediteranske rute itekako će još dodatno pozicionirati Istru kao „cikloturistička vrata Hrvatske“ iz Europe jer se kvalitetno mogu nadovezati i na već popularnu biciklističku stazu „Parenzana“ i novi brend „Istra Otudoor“ kojim se s hotelima, kampovima i drugim poduzetnicima u turizmu osmišljavaju i nude cjelogodišnji cikloturistički programi.

Na radionicama su također predstavljene i buduće projektne aktivnosti poput optimiranja i trasiranja novih dijelova rute u Hrvatskoj, razvijanja Akcijskog plana Mediteranske rute do 2030. godine, izrade pilot projekta označavanja dijela rute službenim EuroVelo oznakama te potpisivanja Povelje o održivom i odgovornom cikloturizmu u Mediteranskoj regiji na razini svih projektnih partnera i relevantnih dionika na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Ostavite komentar