Prema izvješću Svjetske turističke organizacije, Europa je najpopularnija turistička destinacija na svijetu. Sektor turizma u Europskoj uniji zapošljava oko 17 milijuna ljudi, dok je ukupni doprinos gospodarstvu blizu 10 posto bruto domaćeg proizvoda Unije.

11 milijardi eura iz EU fondova

Turizam je jedan on najvažnijih gospodarskih sektora i u Hrvatskoj, te je zaslužan za čak 20 posto hrvatskog BDP-a i 10 posto radnih mjesta. Međutim, da bi taj sektor ostao glavni pokretač kontinuiranog gospodarskog rasta potrebno je predvidjeti i na vrijeme reagirati na sve veću i raznolikiju potražnju u turizmu te obogatiti turističku ponudu. Unapređenje usluga i infrastrukture u turizmu zahtjeva velike investicije, a Europska unija kroz Plan ulaganja za Europu za tu svrhu osigurava dodatna sredstva i izvore financiranja. Hrvatska je već korisnik znatnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova iz kojih do 2020. može povući do gotovo 11 milijardi eura, što uključuje i potporu održivom turizmu. Zahvaljujući tome, godišnji broj posjeta znamenitostima i mjestima kulturne i prirodne baštine povećan je na 314.000. 1 Potpora inovativnim i odvažnijim projektima Osim potpore putem brojnih EU fondova, Europska komisija već četvrtu godinu omogućuje potporu gospodarstvima država članica putem Plana ulaganja za Europu.

Takozvani Junckerov plan podupire inovativne i odvažnije projekte i pomaže privlačenju privatnih ulaganja i to kroz Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) kojim upravlja Europska investicijska banka (EIB). Bitno je napomenuti kako se sredstva iz EFSU-a mogu kombinirati sa sredstvima dobivenim iz europskih strukturnih i investicijskih fondova(ESI), odnosno s bespovratnim sredstvima. Kako bi što bolje iskoristili prilike koje EFSU pruža, potencijalni korisnici imaju na raspolaganju Europski savjetodavni centar za ulaganja i Europski portal projekata ulaganja (EIPP) koji povezuje promotore projekata iz javnog i privatnog sektora s investitorima diljem svijeta. Na portalu se trenutno nalazi 20 projekata iz Hrvatske koji traže ulagače, od kojih je 10 vezano uz turizam.

Potpora inovativnim i odvažnijim projektima

Osim potpore putem brojnih EU fondova, Europska komisija već četvrtu godinu omogućuje potporu gospodarstvima država članica putem Plana ulaganja za Europu. Takozvani Junckerov plan podupire inovativne i odvažnije projekte i pomaže privlačenju privatnih ulaganja i to kroz Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) kojim upravlja Europska investicijska banka (EIB). Bitno je napomenuti kako se sredstva iz EFSU-a mogu kombinirati sa sredstvima dobivenim iz europskih strukturnih i investicijskih fondova(ESI), odnosno s bespovratnim sredstvima. Kako bi što bolje iskoristili prilike koje EFSU pruža, potencijalni korisnici imaju na raspolaganju Europski savjetodavni centar za ulaganja i Europski portal projekata ulaganja (EIPP) koji povezuje promotore projekata iz javnog i privatnog sektora s investitorima diljem svijeta. Na portalu se trenutno nalazi 20 projekata iz Hrvatske koji traže ulagače, od kojih je 10 vezano uz turizam.

Hrvatska na sredini ljestvice

Od 315 milijardi eura koji su iz EFSU na raspolaganju državama članicama do sada je iskorišteno 90 posto, odnosno 284 milijardi eura. Do 2020. godine iznos će se povećati na 500 milijardi eura. Ove su investicijske mogućnosti do sada najviše iskoristili Grčka, Estonija i Bugarska, a Hrvatska je trenutno na 14. mjestu po povlačenju sredstava među državama članicama u odnosu na BDP. U Hrvatskoj EFSU trenutno financira projekte u iznosu od 219 milijuna eura na području infrastrukture i inovacija te projekte malih i srednjih poduzeća. Očekuje se da će se time potaknuti ulaganja u hrvatsko gospodarstvo u iznosu od 836 milijuna eura.

Izvor: Večernji list

Ostavite komentar